Privacyverklaring


GerARD's Remake, gevestigd aan Sterremos 6, 3904 JW Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
 • www.gerardsremake.nl
 • Sterremos 6,
 • 3904 JW Veenendaal
 • 0318-640368/ 06-13193357
G. van Barneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van GerARD's Remake Hij/zij is te bereiken via info@gerardsremake.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
GerARD's Remake verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Persoonlijke informatie (voor- & achternaam)
 • Persoonlijke informatie (geslacht)
 • Persoonlijke informatie (adres gegevens)
 • Persoonlijke informatie (E-mail adres)
 • Persoonlijke informatie (Mobiel of telefoonnummer)
 • Persoonlijke informatie (Bank en of credit card gegevens)
 • IP-adres(sen)
 • Klant-, bestel- en/of ordernummer
 • Chat- gesprekken (Whatsapp, chat en Social media)
 • Klikgegevens (Analytics, Cookies)
 • Browser informatie (type browser en apparaat)
 • Systeeminformatie (OS, Device)
 • Bestelgegevens (artikel informatie)
 • Bestelgegevens (tarieven / orderwaarden)
 • Accountgegevens (gebruikersnaam / wachtwoord)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gerardsremake.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GerARD's Remake verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- GerARD's Remake analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- GerARD's Remake verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
GerARD's Remake neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GerARD's Remake) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewarenen beveiligen
Om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens. Ook zorgen we ervoor dat de toegang tot jouw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Jouw gegevens worden (door ons) niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Bijvoorbeeld de gegevens in jouw account; wanneer je ons verzoekt jouw gegevens te verwijderen zullen we jouw account op onze website verwijderen. Jouw persoonlijke informatie zoals NAW gegevens blijven echter 7 jaar bewaard in onze administratie, doordat de wet ons dit verplicht. Na deze 7 jaar worden die gegevens wel verwijderd.
Om er zeker van te zijn dat we alles goed in orde hebben, hebben wij de volgende maatregelen genomen (zichtbaar en onzichtbaar) om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen:
 Beveiligingssoftware zoals een virusscanner, firewall; TLS (voorheen SSL), waarmee wij jouw gegevens versturen via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je herkennen door het “https” voorvoegsel in je url en het hangslotje in de adresbalk.


Delen van persoonsgegevens met derden
GerARD's Remake verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht( zoals o.a. PostNL, CCVshop, Van de Hoef logistiek en de Verzendservice )sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GerARD's Remake blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GerARD's Remake gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GerARD's Remake gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GerARD's Remake en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gerardsremake.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . GerARD's Remake wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Externe websites
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van externe partijen welke door middel van links met onze websites zijn verbonden. GerARD's Remake kan op geen mogelijkheid een garantie bieden dat deze websites op een betrouwbare wijze met jouw persoonsgegevens omgaan. Voordat je verder surft op een website waar wij naar toe linken verzoeken wij je altijd en eerst de Privacy verklaring door te nemen voor meer informatie over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GerARD's Remake neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gerardsremake.nl

Wijzigingen in onze privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan door ons van tijd tot tijd gewijzigd worden. Nieuwe inzichten of wijzigende regelgeving kunnen hier bijvoorbeeld de aanzet toe zijn. Wijzigingen zullen wij altijd op onze website publiceren. Jouw gegevens gebruiken wij echter nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden deze verklaring op geregelde basis te raadplegen, zodat je altijd van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Betaalbaar SHOPPEN

De laatste woontrends tref je aan op www.gerardsremake.nl  en in onze shop-in-shop bij  LOODS 5 in AMERSFOORT en ZAANDAM. In deze trendy woonwinkels met ieder  meer dan 15000 m2 oppervlak tref je altijd wel iets leuks aan.


.

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Fysieke Verkooplokaties:

LOODS 5 AMERSFOORT 
(in de winkel pad E)
    
LOODS 5 ZAANDAM 
(in de winkel pad F)
     

 

Contact

Henrick Lamkade 46
3907 KM Veenendaal
06-13193357
info@gerardsremake.nl
geen fysieke winkel op dit adres

 

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop webshop

Deze website gebruikt cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op.